Inköp. Upphandling. Kontroll.

I digital harmoni.

Enkelt, användarvänligt och friktionsfritt verktyg för hantering och förvaltning av konsultinköp.

Boka demo
Företagssida Vemasy

AUTOMATISERA

Med hjälp av AI-drivna plattform kan du automatisera hela inköpsprocessen samtidigt som du ökar kvalitén.

uppdragssida Vemasy

FÖRBÄTTRA

Genom att automatisera och förenkla processen där du har total kontroll över alla steg, så förbättras inköpsprocessen för alla inblandade parter.

Tidrapportsida Vemasy

KOSTNADS-
EFFEKTIVISERA

Med hjälp av ökad konkurrensutsättning, möjlighet till förhandling samt minskad handpåläggning tack vare automatiserad process - minskar de administrativa momenten avsevärt vilket minskar kostnaderna.

HUR FUNGERAR PLATTFORMEN?

Attrahera kompetens

Konkurrensutsätt & förhandla

Skräddarsydd plattform för utskick av förfrågningar till leverantörer för att attrahera talang och kompetens. Detta görs till såväl etablerade bolag som enmansföretag. Bästa möjlighet för konkurrensutsättning såväl som förhandling.

Teckna avtal


E-signering vid tecknande av avtal

Använd e-signering vid tecknande av avtal. Detta kan lagras såväl i molnet som lokalt beroende på ditt behov som kund.

Regelefterlevnad / Compliance

Strukturera onboarding & offboarding

Strukturera både onboarding och offboarding av konsulter som utför uppdrag såväl som helhetsprojekt internt hos din organisation.

Affärsjuridisk specialistrådgivning

Ombud och juridisk rådgivning

Genom partnerskap med de främsta juridiska byråerna i Sverige kan vi skräddarsy specialiserade kompetenser inom olika affärsjuridiska områden från diversifierade branscher. Några av de områden som kan ingå i plattformen är bl.a. specialistkompetens inom Entreprenadrätt, Fastighetsrätt samt Offentlig upphandling.

Tidrapportera


Total kontroll över tidrapporteringen

Total kontroll över godkännande av tidrapportering samt kostnader under hela konsult-/projektuppdraget.

Fakturera


100% korrekt fakturahantering

100% korrekt fakturahantering är möjlig att garantera tack vare självfakturering där alla fakturor samlas på ett och samma ställe.

Analysera


Skräddarsydda rapporter

Få ut skräddarsydda rapporter för att följa projektens framdrift såväl ekonomiskt som projektstatus.

FÖR VEM PASSAR VEMASY?

Vemasy är en AI-driven plattform som digitaliserar ditt konsultinköp igenom hela kedjan. Från utskick av förfrågningar för att attrahera kompetens och talang, konkurrensutsätta och förhandla till att säkerställa att on- och offboarding sker enligt regelefterlevnaden (Compliance) inom din bransch och din organisation – till att teckna avtal samt tidrapportera, fakturera och analysera hur projektutförandet går.

Testa kostnadsfritt

Sjävklart får du testa plattformen
innan du bestämmer dig!

BOKA DEMO
people watch computer

AUTOMATISERA DINA ADMINISTRATIVA PROCESSER OCH MINSKA DINA KOSTNADER


Vi har ett kund-case erbjudande där en genomgång görs av din verksamhet kostnadsfritt. Detta för att presentera hur dina kostnader skulle minska vid användning av VEMASY-plattformen. Om du är nyfiken så är en Demo-visning av caset samt plattformen så är du varmt välkommen att höra av dig. Detta är helt kostnadsfritt och förbehållslöst.

tankekarta från huvud

Boka en
kostnadsfri demo!